Předvánoční turnaj 2017

Každoročně poslední den před vánočními prázdninami pořádáme pro žáky 2. stupně turnaj. Tentokrát třídy soutěžily v americké vybíjené. Vzájemné soupeření 6. a 7. tříd nakonec skončilo vítězstvím 7.B, druhá skončila o jeden jediný bod 7.A a třetí místo vybojovala 6.A. V kategorii 8. a 9. tříd vyhrála 9.B, druhé místo obsadila 9.A a třetí skončila 8.A. Vánoční nálada, rozdávání dárečků, zájemné povzbuzování, rány jako z děla, radost z pohybu, ale i z cen, které věnovalo SRPD, to bylo páteční předvánoční dopoledne na naší škole.

 

Bezhotovostní platba za stravování

Vážení rodiče, zaměstnanci stravující se ve školní jídelně ZŠ M. Kudeříkové, úhrada obědů je od 01.02.2018 možná pouze formou bezhotovostní platby - inkasa z Vašeho účtu v bance.

pokyny

Předvánoční čas na Kudeřici

Každý rok se žáci naší školy těší na předvánoční čas, kdy je celá škola provoněna vanilkou, hřebíčkem a skořicí. Své cukrářské dovednosti si vyzkoušeli v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Věry Brabcové. Jejich výtvarný talent se projevil i ve vánočních kompozicích vytvořených z víček od PET lahví.

 

Mikulášské veselení 2017

I letos k nám do školy zavítal Mikuláš s mnoha čerty a anděly. Děti 1. stupně se v převlecích za tyto postavy mohly vyřádit v tělocvičně a zpříjemnit si tak čekání na blížící se Vánoce.

 

Živý betlém

V předvánočním čase plném spěchu a shonu si pro nás žáci dramatického kroužku připravili pásmo vyprávění a koled s názvem „ŽIVÝ BETLÉM“. Bylo velmi příjemné zklidnit se, zaposlouchat se a připomenout si vánoční příběh a zazpívat si společně koledy. Děkujeme všem účinkujícím žákům 1. st., žákům 2. st., kteří zhotovili kulisy v hodinách VV a PČ, a především p. uč. Přichystalové za hezký kulturní zážitek.

Školní kolo AO 2017

Školní kolo 15. ročníku Astronomické olympiády se konalo 18. 12. 2017. Soutěže se zúčastnilo celkem 38 žáků. V kategorii G-H (6. + 7. třídy) soutěžilo 21 žáků - z toho bylo 17 úspěšných řešitelů. V kategorii E-F (8. + 9. třídy) soutěžilo 17 žáků -   vzhledem k velké náročnosti úloh v této kategorii však nebyl ani jeden úspěšný řešitel; ten musel získat více než 20 bodů.

Vánoční spaní ve škole – 14. prosince

Vánoce se skutečně blíží! To si uvědomují děti ze třídy 4.A a děti z oddělení pana M. Kopy. Rozhodli se proto vyrobit si malé vánoční ozdoby a spojit to s přespáním ve vánočně vyzdobené třídě. Třída i škola v noci vypadá přece jen jinak než ve dne. Nikdo se nebál a všichni se shodli, že to bylo super!

 

Olympiáda z českého jazyka

Dne 24.11. proběhlo školní kolo olympiády z českého jazyka. Soutěže se zúčastnilo celkem 9 žáků ze II. stupně ZŠ. Na prvním místě se umístila Vladimíra Šafaříková z 9.B, druhé místo obsadil Matěj Novotný z 9.B a třetí místo zastoupil Jakub Kania ze třídy 9.A. Všem zúčastněným děkuji.

Mgr. Alena Zlesáková

Dotazníky MAP

Vážení rodiče, žáci,

chtěl bych vás informovat, že Statutární město Havířov v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v  Havířov", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000504 spustilo na svých webových stránkách dotazníkové šetření pro rodiče žáků, veřejnost a pro žáky 6. - 9. tříd, týkající se těchto témat:

Inkluze, Gramotnosti, Občanských kompentencí a Kompetencí pro trh práce

Mgr. Jiří Brabec

ředitel školy

DOTÁZNÍKY „MAP“ HAVÍŘOV

http://www.map-havirov.cz/aktuality/

ČEPS cup 2017

Ve čtvrtek 7.12. žáci naší školy reprezentovali školu ve florbale v okresním kole soutěže ČEPS cup, které se konalo ve Stonavě. V turnaji nakonec obsadili krásné třetí místo!   Školu reprezentovali: Sikora Martin, Taraba Dan, Ondřej Hemowski, Kožušník Jiří, Cereja Marc, Mikula Daniel, Hlinka Michal, Kisza Jakub, Balog Miguel, Pavelek Michal, Motloch Daniel, Povolný Šimon a Kolkop Vojtěch. Za pomoc s organizací děkuji mamince p. Pavle Hlinkové a sportovcům gratuluji k úžasným sportovním výsledkům.

Matěj Kopa

 

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Marian
Včera měl svátek: Emanuel
Dnes má svátek: Dita
Zítra má svátek: Soňa
Pozítří má svátek: Taťána