Přijetí dětí k základnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

sděluji vám, že všechny děti, jejichž žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání na ZŠ M. Kudeříkové Havířov byly doručeny: JSOU PŘIJATY K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

Rozhodnutí ředitele školy o přijetí vašeho dítěte si můžete vyzvednout v pracovních dnech od 22. 4. 2020 u hlavního vchodu do základní školy v době od 8,00 do 11,00.

Připomínám, že rodiče dětí, kteří žádali o odklad povinné školní docházky, musí doručit do 30. 5. 2020 doporučení PPP nebo SPC a odborného lékaře nebo klinického psychologa, pokud již tak neučinili.

Mgr. Jiří Brabec, ředitel školy

Vrácení plateb

Provedené platby za obědy ve školní jídelně se budou vracet v měsících květnu a červnu 2020. K celkovému vyúčtování dojde na konci tohoto školního roku.

Provedené platby za pobyt dětí ve školní družině se budou vracet ihned po nástupu dětí do školy. Pokud by škola zůstala uzavřena až do konce tohoto školního roku, platby se vrátí v měsíci červnu 2020

Mgr. Jiří Brabec

ředitel školy

Oznámení ŘŠ

ZŠ M. Kudeříkové Havířov byla rozhodnutím hejtmana MSK (viz. příloha) určena k poskytování péče o děti ve věku 3 – 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil a zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce. Zároveň  usnesením vlády ze dne 14. dubna 2020 se toto opatření rozšiřuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

Vláda

nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené
v bodě 1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu.

.

Naše škola na žádost zaměstnavatele výše uvedených osob přijímá do péče děti školou povinné ve věku 6 – 10 let.  Péči poskytujeme dětem v pracovních dnech od 7,00 do 17,00, včetně bezplatného oběda ve školní jídelně.

K péči o děti mladší ve věku 3 – 6 let byla určena MŠ Horymírova 7/1194, Havířov – Město.

Příloha

Informace ŘŠ

Informace k učivu pro 1. stupeň budou zasílány emailem.

Informace k učivu pro 2. stupeň budou zasílány přes "Bakaláře"

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Slavomír
Včera měl svátek: Zdeněk
Dnes má svátek: Milena
Zítra má svátek: Miloš
Pozítří má svátek: Zora