Astronomická olympiáda 2020

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA – školní kolo 2020

Letos proběhne školní kolo Astronomické olympiády zcela online.

Vytvoř si účet na AO - řešit online (astro.cz) a můžeš začít soutěžit J

Více na https://olympiada.astro.cz/

Žáci 6. tříd se soutěže zatím ještě neúčastnili. Kdo z nich zvládne registraci, může se soutěže zúčastnit také. Připomínám – žáci 6. a 7. tříd soutěží v kategorii G-H a žáci 8. a 9. tříd v kategorii E-F.

PaedDr. Dana Čapandová

Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče,

dne 8. prosince 2020 se ruší třídní schůzky, které se měly konat od 16.30 hodin do 18.30 hodin. Veškeré informace o prospěchu vám budou zaslány třídním učitelem elektronickou formou.  

Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 žáci 1. a 2. tříd nastupují zpět do školy k prezenční výuce.

Výuka těchto tříd bude probíhat dle rozvrhu, které vám zaslaly třídní učitelky a rovněž jsou zveřejněny na www.zsmk.eu.

Prezenční výuka bude probíhat v jednotlivých třídách, včetně odpoledního pobytu dětí ve školní družině, aby byla zachována homogenita skupin.

1. A - Jana Nedojedlá

1. B - Šárka Dzurinová

2. A - Zuzana Hájková

2. B - Matěj Kopa
Je zajištěn i provoz ranní školní družiny.

Pro žáky 3. - 9. tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem jako doposud.

Pro ně jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole pouze po domluvě s vyučujícím daného předmětu (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),

u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Mgr. Jiří Brabec

   ředitel školy

Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče, žáci,

od 2. 11. 2020 pokračujeme až do odvolání v distanční výuce na 1. i 2. stupni podobně jako před podzimními prázdninami. Vyučovat se budou předměty částečně on-line prostřednictvím OFFICE 365 podle rozvrhů zveřejněných na www.zsmk.eu (záložka ROZVRHY ONLINE VÝUKY). Některé materiály budou nadále předávány žákům off-line.

V případě, že se on-line rozvrhy sourozenců překrývají a není ve vašich možnostech, aby plnili výuku on-line současně platí:

- jedno dítě se přihlásí on-line – záleží na vás, které to bude, druhé dítě se může přihlásit přes mobilní telefon

- pro další dítě platí, že za splnění online výuky bude považováno i zpětné shlédnutí hodiny ze záznamu v aplikaci OFFICE 365 v daný den,

- v tomto případě není potřeba dítě, omlouvat.

Je totiž neřešitelné vyhovět s rozvrhem všem rodičům, kteří mají ve škole dva nebo i více sourozenců.

Zbývající předměty se budou vyučovat pouze off-line prostřednictvím aplikace Bakaláři na 2. stupni a e-mailovou komunikací na 1. stupni.

Podle novely školského zákona je účast žáků na distanční výuce povinná. Z toho vyplývá, že případnou neúčast na distančním vzdělávání je potřeba řádně omluvit třídnímu učiteli prostřednictvím aplikace Bakaláři nebo e-mailem. Žáci budou klasifikováni na základě zaslaných vypracovaných úkolů.

Opět platí, že v době od 11.00 do 13.15 hodin budou obědy vydávány žákům do jídlonosičů
z rampy u školní jídelny (ul. M. Kudeříkové).

Prosím, dodržujte při odběru jídel stanovené rozestupy a nasazení roušek.

Mgr. Jiří Brabec

Činnost školy během podzimních prázdnin

Vážení rodiče

vzhledem ke skutečnosti, že se množí dotazy na zajištění činnosti tzv. určených škol k vykonávání péče o děti 6 až 10 let zaměstnanců vyjmenovaných profesí krizové infrastruktury v době Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášených volných dnů, tj  26. října a 27. října 2020, a ve dnech podzimních prázdnin, tj 29. října a 30. října 2020, Vám sdělujeme, že v těchto uvedených pracovních dnech bude naše škola zajišťovat péči o děti v souladu s vydanými rozhodnutími hejtmana kraje v časovém rozmezí od 6:00 do 18:00 hodin. V den státního svátku 28. října 2020  se nevykonává činnost krizové školy.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel ZŠ M. Kudeříkové

Branný závod

V pátek 18. 9. se uskutečnil na hřišti ZŠ Pujmanové branný závod 4 členných družstev k 75. výročí ukončení

2. světové války. Závodu se zúčastnilo 13 družstev z havířovských základních škol.

Závodníci absolvovali překážkový běh, střelbu ze vzduchovky a revolvere flobertky. Otestovali své znalosti z první pomoci, požární ochrany a vědomostního kvízu 2. světové války.

Naše družstvo ve složení: Kristýna Čapková, Vojtěch Kolkop, Petr Jaška a Adam Hojecký obstálo a skončilo na pěkném 3. místě.

Blohopřejeme.

Informace ŘŠ

Vážení rodiče,

od 10. 9. 2020 platí pro žáky, zaměstnance, zákonné zástupce a cizí osoby nařízení o nošení roušek ve společných prostorách školy (chodby, WC, jídelna). Povinnost nosit roušku neplatí pro pedagogy a žáky při výuce ve třídách a v odděleních školní družiny. Zajistěte proto, aby vaše děti měly denně k dispozici 2 roušky. Rovněž vás žádám, abyste vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci omezili návštěvy školy na minimum.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel školy

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Slavomír
Včera měl svátek: Zdeněk
Dnes má svátek: Milena
Zítra má svátek: Miloš
Pozítří má svátek: Zora