Vrácení plateb

Provedené platby za obědy ve školní jídelně se budou vracet v měsících květnu a červnu 2020. K celkovému vyúčtování dojde na konci tohoto školního roku.

Provedené platby za pobyt dětí ve školní družině se budou vracet ihned po nástupu dětí do školy. Pokud by škola zůstala uzavřena až do konce tohoto školního roku, platby se vrátí v měsíci červnu 2020

Mgr. Jiří Brabec

ředitel školy

Oznámení ŘŠ

ZŠ M. Kudeříkové Havířov byla rozhodnutím hejtmana MSK (viz. příloha) určena k poskytování péče o děti ve věku 3 – 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, příslušníci ozbrojených sil a zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce. Zároveň  usnesením vlády ze dne 14. dubna 2020 se toto opatření rozšiřuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce České republiky a České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení.

Vláda

nařizuje, že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené
v bodě 1 usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 219, vyhlášeném pod č. 89/2020 Sb., se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu.

.

Naše škola na žádost zaměstnavatele výše uvedených osob přijímá do péče děti školou povinné ve věku 6 – 10 let.  Péči poskytujeme dětem v pracovních dnech od 7,00 do 17,00, včetně bezplatného oběda ve školní jídelně.

K péči o děti mladší ve věku 3 – 6 let byla určena MŠ Horymírova 7/1194, Havířov – Město.

Příloha

Informace ŘŠ

Informace k učivu pro 1. stupeň budou zasílány emailem.

Informace k učivu pro 2. stupeň budou zasílány přes "Bakaláře"

Zajímavá beseda

V úterý 25. 2. k nám do školy zavítala milá návštěva. Naším hostem byl pan Holba se svým vodicím psem. Protože u nás nebyl poprvé, tušili jsme, že nás čeká opravdu zajímavá beseda. Pan Holba, který je hluchoslepý, se svým psem fenkou Aminou, přišel dětem vyprávět, jak tito lidé i přes svůj hendikep, mohou žít plnohodnotný život. Seznámil děti s různými pomůckami, které používají, jak cestují různými dopravními prostředky, jak se orientují ve známém i neznámém prostředí, jak jim pomáhají vodicí psi, co všechno musí umět, jak se cvičí, a jak jim můžeme v praktickém životě pomáhat my. Děti samozřejmě nejvíce zajímala Aminka, kterou si mohli pohladit a vyfotit se s ní. Všem se beseda moc líbila a budeme se těšit někdy příště na další milé setkání.

Skok do 2. pololetí

Ve čtvrtek 30. ledna si děti převzaly pololetní vysvědčení. Po jednodenních pololetních prázdninách se v pondělí s chutí vrhly do nového pololetí a to netradičně - skokem v pytli. Třídy porovnaly své výkony, ty nejrychlejší si odnesly pěkné ceny, ale všichni účastníci dostali malou odměnu, aby to II. pololetí lépe nastartovali. 

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Radovan
Včera měl svátek: Alice
Dnes má svátek: Ctirad
Zítra má svátek: Drahoslav
Pozítří má svátek: Vladislav