Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče, žáci,

od 2. 11. 2020 pokračujeme až do odvolání v distanční výuce na 1. i 2. stupni podobně jako před podzimními prázdninami. Vyučovat se budou předměty částečně on-line prostřednictvím OFFICE 365 podle rozvrhů zveřejněných na www.zsmk.eu (záložka ROZVRHY ONLINE VÝUKY). Některé materiály budou nadále předávány žákům off-line.

V případě, že se on-line rozvrhy sourozenců překrývají a není ve vašich možnostech, aby plnili výuku on-line současně platí:

- jedno dítě se přihlásí on-line – záleží na vás, které to bude, druhé dítě se může přihlásit přes mobilní telefon

- pro další dítě platí, že za splnění online výuky bude považováno i zpětné shlédnutí hodiny ze záznamu v aplikaci OFFICE 365 v daný den,

- v tomto případě není potřeba dítě, omlouvat.

Je totiž neřešitelné vyhovět s rozvrhem všem rodičům, kteří mají ve škole dva nebo i více sourozenců.

Zbývající předměty se budou vyučovat pouze off-line prostřednictvím aplikace Bakaláři na 2. stupni a e-mailovou komunikací na 1. stupni.

Podle novely školského zákona je účast žáků na distanční výuce povinná. Z toho vyplývá, že případnou neúčast na distančním vzdělávání je potřeba řádně omluvit třídnímu učiteli prostřednictvím aplikace Bakaláři nebo e-mailem. Žáci budou klasifikováni na základě zaslaných vypracovaných úkolů.

Opět platí, že v době od 11.00 do 13.15 hodin budou obědy vydávány žákům do jídlonosičů
z rampy u školní jídelny (ul. M. Kudeříkové).

Prosím, dodržujte při odběru jídel stanovené rozestupy a nasazení roušek.

Mgr. Jiří Brabec

Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče, žáci,

od 2.11. 2020 pokračujeme až do odvolání v distanční výuce na 1. i 2. stupni podobně jako před podzimními prázdninami. Vyučovat se budou všechny předměty kromě výchov (OV, Hv, Vv, Pč, Tv a volitelných předmětů). Opět platí, že v době od 11.00 do 13.00 hodin budou obědy vydávány žákům do jídlonosičů z rampy u školní jídelny (ul. M. Kudeříkové).

Prosím, dodržujte při odběru jídel stanovené rozestupy a nasazení roušek.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel školy 

Činnost školy během podzimních prázdnin

Vážení rodiče

vzhledem ke skutečnosti, že se množí dotazy na zajištění činnosti tzv. určených škol k vykonávání péče o děti 6 až 10 let zaměstnanců vyjmenovaných profesí krizové infrastruktury v době Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášených volných dnů, tj  26. října a 27. října 2020, a ve dnech podzimních prázdnin, tj 29. října a 30. října 2020, Vám sdělujeme, že v těchto uvedených pracovních dnech bude naše škola zajišťovat péči o děti v souladu s vydanými rozhodnutími hejtmana kraje v časovém rozmezí od 6:00 do 18:00 hodin. V den státního svátku 28. října 2020  se nevykonává činnost krizové školy.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel ZŠ M. Kudeříkové

Oznámení ŘŠ

Na základě nařízení hejtmana MSK byla ZŠ M. Kudeříkové určena jako „krizová“ škola, která poskytuje od 14. 10. 2020 v pracovních dnech péči dětem školou povinným ve věku 6 -10 let zaměstnanců (viz. příloha).

a) Kontaktní osoby:

Mgr. Jiří Brabec, ředitel školy, 734 151 137

Mgr. Petr Choma, statutární zástupce ředitele školy, 731 479 564

b) Způsob přihlášení dítěte:

na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefonický kontakt na rodiče a potvrzení zaměstnavatele, že žadatel je osobou s uvedenou profesí (viz. příloha).

c) Provoz krizové školy:

6,00 – 8,00 poskytování péče vychovatelkou školní družiny, děti si přebere vychovatelka konající službu u hlavního vchodu do školy z ul. Česká, rodič nahlásí čas vyzvednutí dítěte
ze školy.

8,00 – 12,30 poskytování péče učiteli školy, plnění úkolů zadaných kmenovou školou

12,30 – 13,00 bezplatný oběd ve školní jídelně včetně pitného režimu

13,00 – 18,00 zájmová činnost ve školní družině pod vedením vychovatelek školní družiny

d) Vyzvedávání dětí od pondělí 19. 10. 2020:

a) do 12,30 u hlavního vchodu - rodiče zazvoní na sekretářku

b) od 12,30 do 13,00 jsou děti na obědě, v tuto dobu je rodiče nevyzvedávají

c) od 13,00 u vchodu ze školního nádvoří - rodiče zazvoní na číslo uvedené
na dveřích

(každý den budou různá, podle toho, která vychovatelka poskytuje péči)

e) Děti musí mít s sebou min. 2 roušky, svačiny a nápoje podle délky pobytu a čestné prohlášení zákonného zástupce, že dítě nemá příznaky onemocnění Covid-19 a nebylo po dobu uplynulých 10 dní v kontaktu s nikým, kdo byl pozitivně testován na toto onemocnění.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel školy

Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče, žáci,

od 14. 10. do 23. 10. 2020 přecházíme na distanční výuku na 1. i 2. stupni. Ve dnech 26. 10. – 30.10. 2020 proběhnou prodloužené podzimní prázdniny. Návrat žáků k prezenční výuce je naplánován na pondělí 2. 11. 2020. Vyučovat se budou všechny předměty kromě výchov (Ov, Hv, VV, Pč, Tv a volitelných předmětů). Distanční výuka bude probíhat podle daného rozvrhu tříd prostřednictvím e-mailových zpráv (1. stupeň) a aplikace „Bakaláři“ (2. stupeň), případně jiným způsobem, který vám sdělí třídní učitel. V době 14. 10. – 23. 10. 2020 budou od 11,00 do 13,00 hodin obědy vydávány žákům do jídlonosičů z rampy u školní jídelny (ul. M. Kudeříkové). Obědy je možno samozřejmě odhlásit.

Branný závod

V pátek 18. 9. se uskutečnil na hřišti ZŠ Pujmanové branný závod 4 členných družstev k 75. výročí ukončení

2. světové války. Závodu se zúčastnilo 13 družstev z havířovských základních škol.

Závodníci absolvovali překážkový běh, střelbu ze vzduchovky a revolvere flobertky. Otestovali své znalosti z první pomoci, požární ochrany a vědomostního kvízu 2. světové války.

Naše družstvo ve složení: Kristýna Čapková, Vojtěch Kolkop, Petr Jaška a Adam Hojecký obstálo a skončilo na pěkném 3. místě.

Blohopřejeme.

Informace ŘŠ

Vážení rodiče,

od 10. 9. 2020 platí pro žáky, zaměstnance, zákonné zástupce a cizí osoby nařízení o nošení roušek ve společných prostorách školy (chodby, WC, jídelna). Povinnost nosit roušku neplatí pro pedagogy a žáky při výuce ve třídách a v odděleních školní družiny. Zajistěte proto, aby vaše děti měly denně k dispozici 2 roušky. Rovněž vás žádám, abyste vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci omezili návštěvy školy na minimum.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel školy

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Radovan
Včera měl svátek: Alice
Dnes má svátek: Ctirad
Zítra má svátek: Drahoslav
Pozítří má svátek: Vladislav