Oznámení ŘŠ

Dobrý den,

od pátku 12. 2. 2021 je obnoven provoz školní jídelny.

Uzavření školní jídelny

Vážení rodiče, žáci,

od zítřka 5. 2. 2021 do 11. 2. 2021 je z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 uzavřena školní jídelna. Všem pracovnicím školní jídelny KHS nařídila povinnou karanténu. Paní vedoucí ŠJ na tyto dny všem žákům obědy odhlásila.

Žádám rodiče dětí 1. a 2. tříd, aby po dobu uzavření školní jídelny dětem zajistili dostatečné množství stravy a nápojů.  Týká se to především dětí, které navštěvují odpolední školní družinu. 

V případě zájmu jsme schopni zajistit dovoz teplé stravy v krabičkách z firmy Dikedo v ceně 65,- Kč.

Zájem nahlaste,prosím, den předem třídnímu učiteli.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel školy

 

 

 

Astronomická olympiáda 2020

ASTRONOMICKÁ OLYMPIÁDA – školní kolo 2020

Letos proběhne školní kolo Astronomické olympiády zcela online.

Vytvoř si účet na AO - řešit online (astro.cz) a můžeš začít soutěžit J

Více na https://olympiada.astro.cz/

Žáci 6. tříd se soutěže zatím ještě neúčastnili. Kdo z nich zvládne registraci, může se soutěže zúčastnit také. Připomínám – žáci 6. a 7. tříd soutěží v kategorii G-H a žáci 8. a 9. tříd v kategorii E-F.

PaedDr. Dana Čapandová

Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče,

dne 8. prosince 2020 se ruší třídní schůzky, které se měly konat od 16.30 hodin do 18.30 hodin. Veškeré informace o prospěchu vám budou zaslány třídním učitelem elektronickou formou.  

Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče,

od 18. 11. 2020 žáci 1. a 2. tříd nastupují zpět do školy k prezenční výuce.

Výuka těchto tříd bude probíhat dle rozvrhu, které vám zaslaly třídní učitelky a rovněž jsou zveřejněny na www.zsmk.eu.

Prezenční výuka bude probíhat v jednotlivých třídách, včetně odpoledního pobytu dětí ve školní družině, aby byla zachována homogenita skupin.

1. A - Jana Nedojedlá

1. B - Šárka Dzurinová

2. A - Zuzana Hájková

2. B - Matěj Kopa
Je zajištěn i provoz ranní školní družiny.

Pro žáky 3. - 9. tříd pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem jako doposud.

Pro ně jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole pouze po domluvě s vyučujícím daného předmětu (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),

u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Mgr. Jiří Brabec

   ředitel školy

Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče, žáci,

od 2. 11. 2020 pokračujeme až do odvolání v distanční výuce na 1. i 2. stupni podobně jako před podzimními prázdninami. Vyučovat se budou předměty částečně on-line prostřednictvím OFFICE 365 podle rozvrhů zveřejněných na www.zsmk.eu (záložka ROZVRHY ONLINE VÝUKY). Některé materiály budou nadále předávány žákům off-line.

V případě, že se on-line rozvrhy sourozenců překrývají a není ve vašich možnostech, aby plnili výuku on-line současně platí:

- jedno dítě se přihlásí on-line – záleží na vás, které to bude, druhé dítě se může přihlásit přes mobilní telefon

- pro další dítě platí, že za splnění online výuky bude považováno i zpětné shlédnutí hodiny ze záznamu v aplikaci OFFICE 365 v daný den,

- v tomto případě není potřeba dítě, omlouvat.

Je totiž neřešitelné vyhovět s rozvrhem všem rodičům, kteří mají ve škole dva nebo i více sourozenců.

Zbývající předměty se budou vyučovat pouze off-line prostřednictvím aplikace Bakaláři na 2. stupni a e-mailovou komunikací na 1. stupni.

Podle novely školského zákona je účast žáků na distanční výuce povinná. Z toho vyplývá, že případnou neúčast na distančním vzdělávání je potřeba řádně omluvit třídnímu učiteli prostřednictvím aplikace Bakaláři nebo e-mailem. Žáci budou klasifikováni na základě zaslaných vypracovaných úkolů.

Opět platí, že v době od 11.00 do 13.15 hodin budou obědy vydávány žákům do jídlonosičů
z rampy u školní jídelny (ul. M. Kudeříkové).

Prosím, dodržujte při odběru jídel stanovené rozestupy a nasazení roušek.

Mgr. Jiří Brabec

Činnost školy během podzimních prázdnin

Vážení rodiče

vzhledem ke skutečnosti, že se množí dotazy na zajištění činnosti tzv. určených škol k vykonávání péče o děti 6 až 10 let zaměstnanců vyjmenovaných profesí krizové infrastruktury v době Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášených volných dnů, tj  26. října a 27. října 2020, a ve dnech podzimních prázdnin, tj 29. října a 30. října 2020, Vám sdělujeme, že v těchto uvedených pracovních dnech bude naše škola zajišťovat péči o děti v souladu s vydanými rozhodnutími hejtmana kraje v časovém rozmezí od 6:00 do 18:00 hodin. V den státního svátku 28. října 2020  se nevykonává činnost krizové školy.

Mgr. Jiří Brabec

ředitel ZŠ M. Kudeříkové

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Milan
Včera měl svátek: Leoš
Dnes má svátek: Květa
Zítra má svátek: Alois
Pozítří má svátek: Pavla