Speciání pedagog

Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

         V současné době, kdy se v základních školách zvyšují počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je důležitá speciálně pedagogická podpora těchto dětí přímo ve škole. Podílí se na ní školní speciální pedagog, který pravidelně a cíleně s dětmi pracuje za pomocí speciálně-pedagogických postupů. Působením speciálního pedagoga ve škole je také zajištěna jeho úzká spolupráce s učiteli a rodiči.

   V naší škole pracuje speciální pedagog především s dětmi se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie a dyskalkulie), s poruchami koncentrace pozornosti a s dětmi s výukovými problémy:

     - ve spolupráci s učiteli vyhledává děti, u kterých je riziko rozvoje těchto poruch, aby se vhodným přístupem a metodami práce předcházelo případným budoucím problémům ve škole i v životě,

   - provádí speciálně pedagogickou diagnostiku a orientační diagnostiku specifických poruch učení, v některých případech doporučuje děti po dohodě s učitelem k podrobnému vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (PPP),

   - hlavní náplní speciálního pedagoga je náprava v oblastech, ve kterých má konkrétní dítě největší problémy,

     - úzce spolupracuje s  rodiči, učiteli, výchovnou poradkyní a PPP v Havířově.

     Nápravy specifických poruch učení probíhají pravidelně (individuální nebo skupinovou formou), u většiny dětí 1x týdně. Realizují se především za pomoci klasických speciálně pedagogických metod, které jsou často doplňovány výukou na PC za pomoci počítačových programů určených pro děti se specifickými poruchami učení.
Pracovna speciálního pedagoga je vybavena počítačem s řadou výukových programů, mnoha dalšími didaktickými pomůckami a vhodným dětským nábytkem. 


Speciální pedagog:   Mgr. Petra Grossmannová

kontakt:                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">

konzultační hodiny: pondělí až pátek od 11:00 do 13:00 a podle domluvy

                                              

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Lubomír
Včera měl svátek: Petr a Pavel
Dnes má svátek: Šárka
Zítra má svátek: Jaroslava
Pozítří má svátek: Patricie