Oznámení ŘŠ

Vážení rodiče, žáci,

od 2. 11. 2020 pokračujeme až do odvolání v distanční výuce na 1. i 2. stupni podobně jako před podzimními prázdninami. Vyučovat se budou předměty částečně on-line prostřednictvím OFFICE 365 podle rozvrhů zveřejněných na www.zsmk.eu (záložka ROZVRHY ONLINE VÝUKY). Některé materiály budou nadále předávány žákům off-line.

V případě, že se on-line rozvrhy sourozenců překrývají a není ve vašich možnostech, aby plnili výuku on-line současně platí:

- jedno dítě se přihlásí on-line – záleží na vás, které to bude, druhé dítě se může přihlásit přes mobilní telefon

- pro další dítě platí, že za splnění online výuky bude považováno i zpětné shlédnutí hodiny ze záznamu v aplikaci OFFICE 365 v daný den,

- v tomto případě není potřeba dítě, omlouvat.

Je totiž neřešitelné vyhovět s rozvrhem všem rodičům, kteří mají ve škole dva nebo i více sourozenců.

Zbývající předměty se budou vyučovat pouze off-line prostřednictvím aplikace Bakaláři na 2. stupni a e-mailovou komunikací na 1. stupni.

Podle novely školského zákona je účast žáků na distanční výuce povinná. Z toho vyplývá, že případnou neúčast na distančním vzdělávání je potřeba řádně omluvit třídnímu učiteli prostřednictvím aplikace Bakaláři nebo e-mailem. Žáci budou klasifikováni na základě zaslaných vypracovaných úkolů.

Opět platí, že v době od 11.00 do 13.15 hodin budou obědy vydávány žákům do jídlonosičů
z rampy u školní jídelny (ul. M. Kudeříkové).

Prosím, dodržujte při odběru jídel stanovené rozestupy a nasazení roušek.

Mgr. Jiří Brabec

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Radovan
Včera měl svátek: Alice
Dnes má svátek: Ctirad
Zítra má svátek: Drahoslav
Pozítří má svátek: Vladislav