Projektový den první pomoci

               

Ve čtvrtek 30. 5. se uskutečnil projektový den pro žáky 5. – 7. ročníku na téma první pomoc. Žáci zahájili první hodinu ve třídě se svými třídními učiteli, kde se prostřednictvím prezentace seznámili se základními pojmy, technikou a zajišťováním první pomoci.

                V následujících třech hodinách se postupně po ročnících vystřídali v odborných učebnách, kde je učitelé s pomocí členů zdravotnického kroužku naučili jak ošetřovat např. popáleniny, zlomeniny, krvácení, vyzkoušeli si manipulaci s pacientem v bezvědomí, transport raněných a také prakticky nacvičili resuscitaci na cvičné figuríně.

                V poslední hodině potom každá třída vyplnila vědomostní test. Nejlepšího výsledku v testu dosáhla třída VI. A, která si za svůj výkon vysloužila sladkou odměnu.

Mgr. Ivana Bednárová

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Valdemar
Včera měl svátek: Vilém
Dnes má svátek: Maxmilián
Zítra má svátek: Ferdinand
Pozítří má svátek: Kamila